Правила

Правила проведення спортивної гри Велоквест.

1. Основні положення
1.1. Велоквест (ВК) - це спортивна гра, яка полягає у проходженні командою вказаного маршруту і передбачає виконання спеціальних завдань.
1.2. Положення про змагання готує та затверджує організація, що проводить цю гру.
1.3. Маршрут ВК складається з Контрольних Пунктів (КП) та відрізків між ними. Для проходження маршруту команда зобов'язана відвідати всі КП у повному складі. Для підтвердження перебування на місці КП команда має має зробити цифрові фото, які будуть перевірятись на фініші кожного кола. У разі відсутності фото з КП, команда знімається з дистанції. Відрізки між контрольними пунктами кожен учасник команди долає на велосипеді.
1.4. Старт - масовий, о 22:00 для всіх команд. На старті видається загальне для всіх завдання, після виконання якого команди відправляються на маршрути.
1.5. На КП команда знаходить завдання або загадку. Виконавши його або відгадавши загадку, команда направляється до наступного контрольного пункту (КП). Там знаходить наступне завдання. І так до фінішу.
1.6. Назви кіл руху та КП будуть пронумеровані. Порядок проходження КП згідно нумерації.
1.7. Для вияснення місцезнаходження КП команда може використати дві підказки. Перша (+15 хвилин штрафу до загального часу) - додаткова інформація. Друга (+5 хвилин штрафу) - точне наведення на КП.
Команда має право зразу використати дві підказки (+20 хвилин).

2. Організаційна структура
2.1. В організації ВК беруть участь Оргкомітет і Агенти.
2.2. Оргкомітет - це група організаторів , що проводить змагання. У їхні завдання входить підготовка маршруту, перевірка і допуск команд до участі в змаганнях, координація роботи агентів, перевірка дотримання командами даних правил та Положення. Будь-які спірні питання, які виникли під час змагань, вирішує Оргкомітет.
2.3. Агент - особа, безпосередньо пов'язана з організаторами, яка контролюєь виконання попереднього завдання і видає наступне. У випадку виникнення спірних моментів остаточне рішення залишається за членами Оргкомітету, які можуть бути одночасно і агентами.
2.4. Гра може бути зупинена за рішенням Оргкомітету.
2.5. Всі рішення Оргкомітету обговоренню не підлягають.
2.6. Оргкомітет не несе ніякої відповідальності за стан учасників під час гри, а також за велосипеди учасників.
2.7. Можливі помилки в завданнях також є невід'ємною частиною гри.

3. Учасники гри
3.1. До участі в грі допускаються учасники, які вчасно подали заявку на участь та мають необхідне спорядження, яке обумовлене в Положенні.
3.2. Вік учасників, які беруть участь у ВК, не може бути меншим за 16 років.
3.3. Учасники формують команди у складі 3-5 осіб.
3.4. Учасники змагань зобов'язані:
- коректно вести себе по відношенню до учасників інших команд;
- повідомити Оргкомітет про своє рішення припинити участь в грі, якщо таке рішення було прийняте;
- виконувати завдання способами, які не загрожують життю чи здоров'ю гравців та інших осіб;
- порушення законів і правил, діючих на території України та міста Луцьк, є неприпустимим;
- пошук відгадок здійснювати тільки складом заявлених на гру команд.
Будь-які переміщення в процесі гри (автотранспортом тощо) членів команди, пов’язані з вирішенням завданням, вважаються порушенням правил.
3.5. Кожна команда добровільно обирає собі капітана. Капітану команди для виконання такої функції на день страту має бути не менше 18 років.
3.6. Капітан команди відповідає за дисципліну членів команди.
3.7. Результат проходження маршруту визначається за сумою часу проходження та одержаних штрафних хвилин.
3.8. Час проходження командою маршруту враховується тільки в разі прибуття на фініш всіх зареєстрованих учасників команди. Якщо команда приїжджає на фініш без одного учасника, вона займає місце після всіх команд, які фінішували повним складом.
3.9. На КП, де є Агент, потрібно показати картку команди. Проходження етапу відбувається після того, як прибув останній учасник команди.

4. ЗАБОРОНЕНО
4.1. Порушувати правила дорожнього руху.
4.2. Обмінюватись завданнями між командами.
4.3. Навмисне нищити, руйнувати, погіршувати доступ, переміщувати підказки на КП.

5. Заключні положення
5.1. Подаючи заявку на участь у Велоквесті, учасники погоджуються з тим, що за все, що може трапитись з ними в процесі гри, Оргкомітет ніякої відповідальності не несе.
5.2. Всі гравці відмовляються від будь-яких матеріальних або інших вимог і претензій на адресу Оргкомітету ВК, а також на адресу інших учасників.
5.3. Команди, які порушують правила, дискваліфікуються на поточну гру.